Treball Social


La seva funció és la de vetllar pel benestar i els interessos i drets de l'usuari informant-lo i assessorant-lo a ell i a la seva família en tot el que sigui necessari.Tot això mantenint el deure de confidencialitat i coordinant-se amb la resta dels professionals.