Teràpia Ocupacional


La seva funció és la de promoure l'autonomia i preservació de les activitats bàsiques de la vida diària dels usuaris del centre. Tot això mantenint el deure de confidencialitat i coordinant-se amb la resta dels professionals.