Avís Legal

Avís Legal de Fundació Consorts Guasch


Identificació

De conformitat amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el vostre coneixement que la titularitat dels continguts d'aquesta web corresponen a la Fundació Consorts Guasch amb domicili al passeig Concepció, 3 de Capellades, amb codi postal 08786 (Barcelona) i amb CIF G08722340 i inscrita el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data de 01/08/1983 i registre número 136.

Serveis Autoritzats

De la mateixa manera us informem que la fundació és titular dels següents serveis:

  • Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent, inscrit el 14/12/1989 amb el número de registre del servei S00421 i capacitat per a 83 usuaris.
  • Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent, inscrit el 18/1/2000 amb el número de registre del servei S04481 i capacitat per a 36 usuaris.

La informació de registre pot ser consultada a través de la web del Departament de Benestar Social i Família: https://dps.gencat.cat/wee/cercarEstabliments.do.

Professionals Col·legiats del Centre

  • Fisioteràpia, col·legiat: 14218
  • Infermeria, col·legiat:  08-070875
  • Educació Social, col·legiat:
  • Psicologia, col·legiat: 29951
  • Treball Social, col·legiat: 4162 - 12389
  • Medicina, col·legiat: 57639
  • Podologia, col·legiat: 838082193

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment de la normativa sobre protecció de dades, us informem que per mitjà de la present pàgina web no s'efectuen tractaments de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, respecte de les dades de caràcter personal que la Fundació pugui tractar en d'altres àmbits aliens als d'aquesta web, us informem que, per exercir els vostres drets en relació a la protecció de dades de caràcter personal (accés, rectificació, cancel·lació o oposició), podeu presentar una sol·licitud per escrit junt amb una fotocòpia del vostre document nacional d'identitat, al nostre domicili social esmentat en l'apartat “Identificació”.

Política de Cookies

Pel que fa a l'ús de les cookies a les webs de les que n'és titular la Fundació Consorts Guasch podeu consultar la política de cookies en aquest enllaç.