Infermeria


La seva funció consisteix en vigilar i atendre als usuaris, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessitin els seus serveis. Tot això mantenint el deure de confidencialitat i coordinant-se amb la resta dels professionals.