El Centre de Dia


És un espai de convivència, que substitueix la pròpia llar de manera parcial durant unes hores al dia en què s'ofereix una atenció integral en un entorn segur i confortable. Un espai, en el qual es realitzen activitats enfocades a millorar i mantenir les capacitats funcionals dels usuaris, prevenint l'augment de la dependència, promocionant l'envelliment positiu, mantenint el vincle amb la família i amb l'entorn comunitari.

És un servei de suport que compleix una funció essencial a les famílies, mentre la persona gran es troba en aquest recurs, la família pot descansar de la seva atenció. Un servei de proximitat, d'atenció a la vida diària centrat en la persona, de qualitat, individualitzat, adaptat a les seves característiques, respectuós, afectuós i professional.