Educació Social


La seva funció és la de fomentar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l'acció lúdico-educativa col.laborant amb la resta de treballadors i professionals del centre i mantenint el deure de confidencialitat.