Direcció/Administració


 La funció d'una direcció en un centre residencial ha de ser la de dirigir el servei d'atenció que han de rebre els usuaris i responsabilitzar-se, junt amb el responsable higiènic sanitari del centre de les altres funcions pròpies del càrrec tals com garantir que es respectin els drets dels usuaris, coordinar al personal del centre, complir amb totes les normatives exigibles,...

A l'entrada de la residència es pot consultar el taulell d'anuncis amb tot un seguit d'informació d'interès general i en la qual consta també l'horari d'atenció als familiars per part de la Direcció.

El nostre centre té, a més, la particularitat de ser una Fundació i això vol dir que som una entitat sense ànim de lucre en la que qualsevol benefici que pugui haver-hi s'ha de reinvertir en la mateixa Fundació (així, per exemple, millorant instal.lacions, equipaments,...) i per tant, això és un tret d'important valor i que ens diferencia d'altres residències.