Bugaderia


El treball que es fa a bugaderia potser no és el que més contacte directe té amb els nostres residents però no per això deixa de ser un treball indispensable en el funcionament de la casa. A bugaderia es separa la roba, es renta, s'asseca, es planxa, es repassa si hi ha algun descosit i es disposa als carros per ser repartida a cada planta i a cada usuari corresponent.

També es fa amb tot allò que es fa servir durant el dia a dia de cada resident i que implica que hagi de passar per aquest servei, com són els pitets, les tovalloles, els llençols, els cobrellits...; i també la preparació al seu lloc per a que les gerocultores tinguin un accés fàcil i ràpid durant tot el dia a tot aquest material per millorar l'atenció als nostres usuaris.

Durant tot el dia es manipulen un gran nombre de peces de roba, i durant aquest procés es té cura de que tot estigui degudament marcat amb el seu corresponent nom, que no faltin botons, que les cremalleres de la roba funcionin com cal per a que els residents puguin continuar demostrant l'elegància que han portat durant tants anys.

S'encarreguen en definitiva de vetllar per a que tot el que tingui a veure amb la roba, sigui del tipus que sigui, que han de fer servir els nostres residents estigui en tot moment a disposició, i fer més fàcil tan la feina de la resta de l'equip com el dia a dia de cada usuari des de que es lleven fins que tornen a caure en el son envoltats de roba neta i llençols calents.